Document
Allmäntandvård

Undersökning

Syftet med en tandläkarundersökning är att ta reda på om man har några problem eller sjukdomar i munslemhinnan eller tänderna. De vanligaste tandsjukdomarna är hål i tänderna (karies) och tandlossning (parodontit). Ju tidigare dessa sjukdomar upptäcks, desto lättare är det att behandla dem. Det finns även andra sjukdomar som kan upptäckas i munnen vid en undersökning. Därför rekommenderas det att man att går på regelbundna besök Beroende på ditt behandlingsbehov kan vi tillsammans lägga upp en individuell behandlingsplan för dig och bestämma hur ofta du behöver gå på en undersökning. 


Tandlossnings­behandling

Tandlossning är en allvarlig infektion som bryter ner käkbenet och övriga delar av tandens stödjevävnad. Ett tidigt tecken på tandlossning är att det blöder från tandköttet när man borstar tänderna. 

 

Tandköttsinflammation orsakas av tunna lager bakterier och matrester som ständigt bildas i munnen. Om dessa beläggningar inte rengörs noggrant hemma kommer de tillsammans med saliven bilda tandsten, som i anslutning till tandköttskanten, kommer sprida sig längs med roten och skapa djupa tandköttsfickor. Detta leder till en oåterkallelig förlust av käkbenet som orsakar sämre stabilitet och så småningom förlust av tanden.  

Tandlossning har ofta ett såpass långsamt och smärtfritt sjukdomsförlopp att du inte själv upptäcker sjukdomen förrän en eller flera tänder börjar kännas lösa. Därför är det viktigt att regelbundet bli undersökt av en tandläkare eller tandhygienist. 


Kariesbehandling

I munnen finns flera hundra olika bakterietyper. De flesta fyller en viktig funktion, men vissa kan ställa till skada. När munbakterierna matas med kolhydrater, framförallt socker, börjar de att producera syror som fräter på emaljen. Syraangreppet avbryts vanligtvis efter ett tag då saliv i munnen neutraliserar balansen och den upplösta emaljen repareras. Om tänderna utsätts ofta för de skadliga syraangreppen har saliven svårt att hinna med och risken ökar då för att det ska utvecklas till ett hål. 

I första hand bör karies förebyggas. Med hjälp av fluortillförsel kan kariesutvecklingen bromsas och vid rätt förutsättningar kan ett litet kariesangrepp till och med läka av sig själv. Dock påverkar fluor inte orsakerna till kariessjukdomen där det krävs en mer orsaksinriktad åtgärd. Lokalt applicerad fluorgel, förbättrad rengöring mellan tänderna och ändrade kostvanor är exempel på sådana åtgärder. En tidig kariesskada kan ibland synas som en vit fläck eller rand på tanden. Alla skador syns inte med blotta ögat och om skadan sitter på de ytor som inte syns utåt, som mellan tänderna eller under äldre fyllning, måste tandläkaren ta röntgen till hjälp. Obehandlad karies kommer med tiden sprida sig till det mjukare dentinet under emaljen. Då är hålet ett faktum och måste lagas.   


Fyllningbehandling

En tand med pågående kariesskada måste repareras och den sjuka vävnaden med karies måste avlägsnas i god tid innan den sprider sig till de djupare vävnaderna och orsakar större skador, med större och mer kostnadskrävande ingrep. Om större delen av tanden är intakt kan vi göra en fyllningsbehandling med gott resultat. 


Det vanligaste fyllningsmaterialet heter komposit och är ljushärdande och består av en plastmassa med små partiklar av kvarts eller glas. Komposit är en tandfärgad plastfyllning, den har goda estetiska egenskaper och kräver minimal borttagning av tandsubstans eftersom den kan fästa sig direkt mot tanden. Den har goda mekaniska egenskaper och god långtidsprognos.  

Glasjonomer är ett annat tandfärgat fyllningsmaterial som kan användas där komposit inte lämpar sig. Den främsta fördelen med glasjonomer är förmågan att uppta och avge fluor, vilket kan förebygga karies. Dessutom är den mindre fuktkänslig och kan användas på svåråtkomna ytor. Glasjonomer har dock sina begränsningar och används främst för långvarigare temporära fyllningar, men även som tandfyllningsmaterial på mjölktänder och hos vuxna med hög kariesrisk. 


Rotbehandling

Djupgående karies eller läckande fyllningar kan skada tandens inre. Besväras man av molande värk, känslighet för kyla och värme, svullnad och ömhet kan det vara tecken på att bakterier har tagit sig till tandnerven. Bakterieinfektionen sprider sig genom rotkanalen och orsakar varbildning och nedbrytning av käkbenet vid rotspetsen. Om man inte gör en rotbehandling i sådana fall kan tanden behöva avlägsnas. Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas, till exempel vid kraftig tandpressning. 


En rotbehandling är tidskrävande och utförs oftast vid två behandlingstillfällen. Initialt rengörs rotkanalen och fylls med ett antibakteriellt medel under ett par veckor. Därefter fylls rotkanalen med ett tätt gummimaterial och försluts så att inga bakterier kan komma ner. En rotfylld tand är oftast försvagad. Därför måste vi slipa ner tanden för att undvika större tuggkrafter då det finns risk att tanden då kan spricka. Därefter bygger vi upp tanden igen med en fyllning eller en krona.


Protetiskbehandling

Vid en omfattande tandskada orsakad av karies eller trauma, medför en vanlig reparation av tanden, till exempel en stor fyllning av komposit, ingen god prognos. Ett bättre alternativ är då att rekonstruera tanden med en laboratorieframställd krona. Efter att den skadade tanden har slipats och justerats gör vi en avgjutning av tanden med ett avtryck som skickas till en tandtekniker för framställning av kronan. En vecka senare är kronan färdig för cementering. 


Vid förlust en eller flera tänder orsakad av karies, tandlossning eller trauma uppstår en tandlucka. Det förekommer även att vissa saknar ett eller flera tandanlag vid födseln. 

 

Saknar man av en eller flera tänder, där granntänderna är delvis lagade, kan vi ersätta luckan med en tandförankrad bro. De angränsande tänderna slipas ner på ett liknande sätt som vid framställning av en krona. Med hjälp av ett avtryck gör vi en avgjutning av de tänder som ska ingå i bron. Efter ca en vecka har tandteknikern framställt bron som då kan cementeras. 

 

Är granntänderna däremot intakta och saknar lagningar, bör man istället överväga singelimplantat. Det innebär att man cementerar en krona på en titanskruv som skruvas ner i käkbenet. Därmed undviker man att behöva slipa ner de friska granntänderna. 


Tandborttagnings­behandling

Ibland blir en tand så kraftigt skadad eller infekterad att den inte går att rädda utan måste tyvärr tas bort. En djupgående kariesskada som har spridit sig in roten under benkanten kan vara svår att reparera och i sådana fall bör tanden tas bort. Även en tand som har rotfyllts vid två olika tillfällen, men där ingen läkning kan ses har dålig prognos vid en eventuell ny behandling. Därför bör den hellre tas bort. En vertikal fraktur genom roten har sämst prognos och går inte att rädda. En långtgående tandlossningssjukdom, där betydande ben har brutits ner, har mycket dåligt prognos för återhämtning och måste också tas bort. 

Indikation för att ta bort en eller flera tänder kan även finns i samband med tandreglering. Oftast beror detta på att tänderna sitter för trångt och att det saknas plats. Därför måste ibland några tänder tas bort för att göra det möjligt att flytta de andra tänderna med tandställning. Man kan även behöva avlägsna tänder som har fastnat i käkbenet, då det finns risk för skada på de närstående tänderna. Får man upprepad värk och svullnad i en visdomstand, kan det vara tandköttsinflammation orsakad av bakterier i en tandköttsficka. Det kan även leda till svårigheter att gapa. Visdomständer kan även växa snett in i granntanden. För att förhindra detta rekommenderas att visdomstanden tas bort om den riskerar att orsaka problem. Om tanden sitter djupt i käkbenet är en mindre operation ett snabbare och säkrare alternativ än en vanlig tandutdragning. En sådan operation går normalt att utföra med samma sorts lokalbedövning som används vid lagning.  


Avlastnings­­behandling

Människor i alla åldrar kan drabbas av smärta i huvudet, ansiktet och vissa delar av nacken. Det kan bero på att man gnisslar, pressar eller biter ihop tänder medan man sover. Detta kallas spänningshuvudvärk och beskrivs som tryckande, tung och molande värk, dock inte som pulserande. Trycket känns över pannan, tinningarna eller nacken. Käkarna och nackmusklerna kan kännas ömma och spända. Tänderna kan också vara taggiga och ha vassa kanter. 

 

Den vanligaste orsaken till spänningarna är stress av olika slag. Huvudvärken kan ses som kroppens signal för att man behöver lite lugn och ro. 

En bettskena används för att spända käkmuskler lättare ska kunna slappna av, vilket leder till minskad smärta och förbättrad käkfunktion. Det är en formgjuten plastskena i mjukplast eller hårdplast som du använder under natten där den även stabiliserar bettet och skyddar mot slitage på tänderna och käkleden. Ibland är det ojämnheter i bettet som leder till spänningar i tuggsystemet, då kan det räcka med en bettjustering där till exempel en äldre fyllning jämnas till. Även rörelseträning samt avslappningsövningar kan hjälpa mot spänningshuvudvärk.  

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vår webbplats www.orthodent.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats. 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.  

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter  här .

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Insamling av webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. 

Marknadsföring via mejl och telefon

Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via brev, l, eller telefon i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande. 

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter  här .

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet t.ex. smartphone eller läsplatta och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.


Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du bokar en tid. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.


Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.  

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.  

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.   

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. 

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.  

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.  

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på  www.datainspektionen.se .

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan www.orthodent.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

RB Tandreglering & Tandvård AB med organisationsnummer 556646-9085 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?

På RB Tandreglering & Tandvård AB är specialisttandläkare Ruzbeh Sadegh är personuppgiftsombud och ansvarig för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. 

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-10-01.

Dataskyddspolicy

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen (PDL) och EUs nya Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.  Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.  

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. 

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.  

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter. 

Spärra uppgifter i din patientjournal

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.  

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.  

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”. 

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. 

Hur använder du dina rättigheter? 

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

RB Tandreglering & Tandvård AB med organisationsnummer 556646-9085 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?

På RB Tandreglering & Tandvård AB är specialisttandläkare Ruzbeh Sadegh är personuppgiftsombud och ansvarig för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.  

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-10-01.