Document
Estetisk Tandvård

Kompositskulptering

De senaste kompositmaterialen har fantastiska egenskaper. De är mycket skonsamma och har egenskaper som liknar tanden själv. Sådan komposit kan modelleras direkt på tänderna utan att påverka den ursprungliga tandsubstansen. Med kompositer kan man förlänga framtänder som är nedslitna, göra missfärgade tänder vita och laga flisor som har slagits av. Med tvåskiktstekniken använder man dentinfärg och emaljfärg för att skulptera tänderna enligt tandens naturliga anatomi och uppnår fantastiskt goda estetiska resultat, där tanden i stort sett ser intakt ut. 

 

För att uppnå bästa möjliga resultat kan man bleka tänderna innan behandlingen. För att skydda tänderna och förlänga livslängden på kompositen rekommenderar vi en bettskena som ska används på natten. Komposit är det naturliga förstahandsvalet efter ett olycksfall eller för att göra estetiska förbättringar hos unga individer. Det är mer prisvärt, snabbare och skonsammare för tänderna än skalfasader i porslin och är därför ett bra alternativ i många estetiska fall.  


Porslinsfasader

En porslinfasad är ett tunt skal i keramiskt material som klistras fast på framsidan av dina tänder. Fasaden döljer fula fyllningar, spruckna, avslagna och missfärgade tänder, stora mellanrum eller korrigerar en ojämn tandrad. Porslinfasader ger tänderna ett snyggare utseende, inte bara vad gäller färg, utan även till form och storlek. Porslinsfasaderna är mycket tunna och cementeras fast på den synliga delen av tanden, ibland så tunna att vi kan cementera fast dem direkt på din egen emalj utan att behöva borra. De framställs av våran tandtekniker som använder luminerande, fluoruscerande samt opalescerande porslinsorter som ger oöverträffade estetiska egenskaper – som hos den naturliga tanden. 

 

Porslinfasader är individuellt anpassade för varje patient och tand och kan hålla länge, ser otroligt naturliga ut och orsakar väldigt liten åverkan på tanden samtidigt som de tillför stora skillnader för tändernas utseende. En porslinsfasad återspeglar tändernas egna färg och resultatet blir naturligt och vackert. Färg på porslinet bestämmer vi ihop med patienten och ibland kan det vara bra att besöka tandteknikern för färgtagning. Skalkronor påminner om porslinsfasaden men har en något större utsträckning på tanden p.g.a. en befintlig skada eller en tidigare större plastfyllning.


Porslinskronor

En tand som har blivit skadad och förlorat så mycket tandsubstans att en fyllning inte bedöms som tillräckligt hållbar kan man förse med en porslinskrona. En sådan kan även användas för att dölja fula fyllningar, spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att estetiskt förbättra och förstärka tänder med många och stora fyllningar. Skillnaden mellan en porslinskrona och en porslinsfasad är att en krona går runt hela tanden. 

 

Den tilltänkta tanden som ska få en krona behöver slipas och justerats. Sedan tar vi ett avtryck av tanden och skickar det vidare till vår tandtekniker. Kronan framställs individuellt och tillverkas av IPS E-max som ger ett fantastiskt resultat med utmärkt estetik. För framtänderna används främst kronor med en kärna av litiumdisilikatkärna och för tuggtänderna förstärks kärnan med zirkoniummaterial. Kronan cementeras fast på kvarstående tandsubstans och återställer funktionen och estetiken i bettet med hög mekanisk styrka.


Porslinsbroar

En brokonstruktion är ett välbeprövat alternativ för att ersätta en eller flera tänder som saknas på grund av omfattande tandskador, trauma eller avsaknad av tandanlag. För att man ska kunna använda närliggande tänder som brostöd måste vi slipa och justera dem. Sedan tar vi ett avtryck av bettet och skickar det vidare till vår tandtekniker. Tidigare kunde man bara framställa brokonstruktioner med metallkärna, men den nya generationens broar kan tillverkas hållbart med en metallfri zirkoniumkärna täckt med porslin. Tack vare zirkoniumoxidens styrka är detta material lämpligt som brokonstruktion och har en god prognos vid korrekt planering och utförande.


Tandblekning

Tandblekning är en mycket vanlig och efterfrågad estetisk behandling. Grundfärgen i en tand kan skifta mellan vit till gult, brunt och blått samt grått. Missfärgning av tänder uppstår främst av externa faktorer som tobak, rödvin, kaffe, te eller kryddor. Även interna faktorer som genetiska, medicinska, odontologiska eller lokala faktorer har stor inverkan på tandens färg. En förutsättning för att du ska kunna genomföra en blekningsbehandling är friska förhållanden i munnen, då tandblekning innebär att man på kemisk väg avlägsnar missfärgningar från tänderna. Därför undersöker vi alltid att det inte föreligger karies, trasiga fyllningar, tandlossning eller inflammationer innan vi gör en tandblekning. Vi utreder orsaken till missfärgningarna och baserat på dessa, graden av missfärgningar och behandlingsmål bestämmer vi samråd med dig en lämplig blekningsmetod och rekommenderad behandlingstid.  

 

Vi erbjuder hemmablekning, en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen. Vi tar först ett avtryck av dina tänder för att tillverka en individuellt utformad blekskena i mjuk plast som ska användas på natten i kombination med blekmedel som innehåller väteperoxid. När blekmedlet kommer i kontakt med tanden frigörs väte, vilket bryter ner färgpigmenten som orsakar missfärgningen. Behandlingen upprepas under max 10 nätter och ger dig successivt vitare tänder. Du ska även förstärka tänderna med fluor när du gör en tandblekning. Det finns även en blekningsmetod där behandlingen utförs av oss på kliniken med extra ljuskälla. Behandlingstiden är då betydligt kortare, men av vår erfarenhet är behandlingsresultatet mer hållbart efter att man har utfört hemmablekning. Dessutom kan du spara dina skenor och använda dem igen vid senare tillfällen. Individer som genomgår blekning med väteperoxid måste vara över 18 år. 


Smile Design

Känner du dig missnöjd med dina tänder, ditt leende eller något annat relaterat till dina tänder? Då kan vi hjälpa dig! Vid en inledande konsultation lyssnar vi på dina önskemål, vi tittar på ditt leende och går igenom dina tänder. Därefter lämnar vi förslag på behandlingar vi kan erbjuda, som alltid anpassas individuellt just för dig. Vilken eller vilka metoder vi använder oss av avgörs av dina specifika förutsättningar, behov och önskemål. Vi har också möjligheten att visa slutresultatet med hjälp av en diagnostisk uppvaxning och du kan se ditt nya leende på en gipsmodell innan vi påbörjar behandlingen. Fokus ligger på både estetik och funktion. Det ska kännas bekvämt och du ska även kunna njuta det du äter. Du kommer få ett vackert och hållbart leende som lyfter din självkänsla och ditt självförtroende. Vår ambition är att med minsta nödvändiga inverkan kunna åstadkomma största möjliga förändring för att du ska få ett vackrare leende.

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vår webbplats www.orthodent.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats. 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.  

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter  här .

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Insamling av webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. 

Marknadsföring via mejl och telefon

Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via brev, l, eller telefon i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande. 

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter  här .

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet t.ex. smartphone eller läsplatta och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.


Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du bokar en tid. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.


Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.  

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.  

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.   

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. 

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.  

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.  

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på  www.datainspektionen.se .

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan www.orthodent.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

RB Tandreglering & Tandvård AB med organisationsnummer 556646-9085 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?

På RB Tandreglering & Tandvård AB är specialisttandläkare Ruzbeh Sadegh är personuppgiftsombud och ansvarig för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. 

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-10-01.

Dataskyddspolicy

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen (PDL) och EUs nya Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.  Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.  

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. 

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.  

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter. 

Spärra uppgifter i din patientjournal

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.  

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.  

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”. 

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. 

Hur använder du dina rättigheter? 

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

RB Tandreglering & Tandvård AB med organisationsnummer 556646-9085 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?

På RB Tandreglering & Tandvård AB är specialisttandläkare Ruzbeh Sadegh är personuppgiftsombud och ansvarig för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.  

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-10-01.