Document
Tandreglering

Vi är en privat tandregleringsmottagning med nära samarbete med Akademiska sjukhuset och närliggande landsting. Med hög kompetens och lång erfarenhet, ett eget tandregleringslaboratorium och fullutrustad digitalröntgen, använder vi de bästa och modernaste metoderna för att förbättra ditt leende. Vi är stolta över att i över 15 år ha haft glädjen att arbeta med ett engagerat team för att kunna erbjuda tandreglering baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Oavsett ålder eller problem kan vi hitta en lösning utifrån dina förutsättningar: det är aldrig försent för att påbörja en tandregleringsbehandling. Vi skräddarsyr en behandling för dig anpassad efter dina önskemål och möjligheter med bästa möjliga service om du vänder dig till oss.

Har du beviljats avgiftsfri 

tandreglering?

Har du eller ditt barn blivit bedömd av folktandvårdens tandregleringspecialister* och fått ett personligt erbjudande hemskickat med en lista över valbara tandregleringskliniker? Då är du välkommen att ringa oss! För att vi ska kunna erbjuda dig en tid snabbast möjligt, rekommenderar vi dig däremot att e-posta oss dina uppgifter, inklusive telefonnummer, så kontaktar vi dig snarast.

“En tandregleringsbehandling innebär flertal besök. Vi ligger centralt i anslutning till Stora torget & nära till goda kommunikationer vid Resecentrum. Det innebär att barn & ungdomar enkelt kan ta sig till kliniken på egen hand.”

Jag har beviljats avgiftsfri tandregleringsbehandling och önskar att bli kontaktad:


*Vi är auktoriserade vårdgivare med uppdrag från Region Uppsala, Region Stockholm, Region Västmanland & Region Södermanland.

Hur går det till?

1- Konsultation:
Preliminär behandlingsförslag

Under detta besök gör vi en klinisk undersökning. Du får möjlighet att ställa frågor, och baserat på dina önskemål och dina förutsättningar, gör vi en bedömning av vad vi kan göra för dig. Dessutom får du ett preliminärt kostnadsförslag för olika behandlingsalternativ. Om du är nöjd och är intresserad av att fortsätta, kan du boka en ny tid för inregistrering. Då kommer du att erhålla ett definitivt behandlingsförslag.

2- Inregistrering:
Insamling av material

Panoramaröntgen: Vi tar en fullständig bild av käkarna för att se tänderna, rötterna, närliggande benstruktur och käkleder och för att lokalisera saknade eller felplacerade tänder.

Profilröntgen: Vi tar en fullständig sidobild av ansiktet som används för att bestämma käkarnas relation till varandra och framtändernas lutning till respektive käke.

Intraoral röntgen: Här tar vi flera små bilder av dina framtänder.

Klinisk fotografering: Vi fotar dina tänder och ditt ansikte från olika vinklar.

Avtryck: För tillverkning av gipsmodeller av dina tänder och därmed få en bättre uppfattning av ditt bett tar vi ett avtryck av dina tänder. 

3- Terapidiskussion:
Slutlig behandlingsplan

Baserat på dina önskemål presenterar vi ett individuellt anpassat behandlingsförslag. Du kommer att informeras om uppskattad behandlingstid och eventuella risker. Eftersom vi arbetar med flera moderna tekniker, avgör specialisten i samråd med dig vilken typ av tandställning som är lämpligast för just dig. Du får dessutom ett skriftligt kostnadsförslag. Är du minderårig bör dina målsmän vara närvarande under detta besök som brukar ta omkring 30 minuter.

4- Behandlingsstart:
Insättning av tandställningen 

Tänderna putsas rent och fästena till tandställningen limmas fast på tänderna. Du kommer att få information om munhygien och skötselråd för tandställning.

5- Kontroller:
Aktivering av tandställningen

Beroende på val av tandställning kommer vi att boka tider för justering av tandställningen var fjärde till åttonde vecka.

 

 

6- Behandlingsavslut:
Utsättning av tandställningen

Vi avlägsnar tandställningen och dina tänder poleras. Beroende på din bettavvikelse kommer du att få en eftertandställning med tillhörande skötselråd. Vi gör även en slutdokumentation av dina tänder och ditt bett.

 

 

7- Efterkontroll:
Säkerställa behandlingsresultat

För att bibehålla behandlingsresultatet kommer vi att kalla dig med bestämda intervall under de närmaste åren.

 

”Vi arbetar med ansiktsdriven tandreglering. Det innebär att man lägger stor vikt på ansiktet som en del av behandlingsplanen innan man leder tänderna på rätt plats. Detta tillåter oss att skapa stabilitet i bettet och harmoni i ansiktet.”

Vilken typ av tandställning?

Klassiska tandställning: 
Räls på tandradens utsida 

En fastsittande tandställning på utsidan av tänderna är den vanligaste metoden för att korrigera de flesta bettavvikelserna. Små fästen med ett inbyggt spår, var och en skräddarsydd för den specifika tanden, limmas på tänderna. Därefter placeras en flexibel tråd i spåret som kallas för båge. Varje spår är designat i rätt vinkel för den specifika tanden och genom att tillämpa liten reglerad, men konstant, kraft kan man börja flytta på tänderna. När tänderna rätat ut sig kan man successivt lägga in en grövre och styvare båge för att flytta tänderna till deras idealiska slutpositioner. Det här är den mest beprövade metoden och med den kan man uppnå det bästa resultatet.

Lingual tandställning: 
Räls på tandradens insida 

Ortodonti har utvecklats dramatiskt de senaste åren. Idag kan man fästa en tandställning på baksidan av tänderna som kallas lingual tandställning. Eftersom den är dold bakom tänderna anses den vara osynlig. De flesta bettavvikelser som kan behandlas med en traditionell tandställning kan även behandlas med lingual tandställning. Behandlingen kan ta upp till två år, men de flesta av våra patienter börjar märka en förbättring redan efter bara några månader och det dröjer inte länge innan du börjar visa mer självförtroende med ditt nya leende.

Genomskinliga skenor: 
Invisalign

Idag finns det en nästan helt osynlig tandställning som heter Invisalign. Genom att bära en serie digitalt framställda tandskenor kan man gradvis räta ut tänderna utan att behöva ha trådar och metallfästen. Det kan vara allt från 14 till 50 eller fler individanpassade tandskenor som byts varannan vecka och som ska användas mellan 20 och 22 timmar om dagen. Eftersom dessa skenor är avtagbara blir det mycket lättare att rengöra tänderna, dessutom kan du vid speciella tillfällen vara utan tandställning. Denna metod är idealisk för mild till måttlig bettavvikelse. Här kan du läsa mer om Invisalign.

 

 

Avtagbar tandställning för enklare justeringar: 
Inman Aligner

För mindre justeringar kan man använda Inman Aligner, vilken är en enkel avtagbar apparatur som används för att snabbt och säkert ställa in tänderna på framsidan. Den är idealisk som en fristående behandling eller för preprotetisk justering av tänderna före ytterligare kosmetiska korrigeringar. Tandställningen har en justerbar båge framför och en bakom framtänderna. Med hjälp av spiralfjädrar trycks bågarna mot varandra och rätar ut tänderna. Eftersom de svaga förflyttningskrafterna är utsprida över ett stort område kan de flesta fallen bli färdiga inom 6–18 veckor. Apparaten är avtagbar och bågen som sitter på tandradens framsida är mindre synlig än en traditionell tandställning. Denna metod är idealisk för milda bettavvikelser.

Nedan kan du se exempel på fem olika fall som vi har behandlat:

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vår webbplats www.orthodent.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats. 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.  

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter  här .

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Insamling av webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. 

Marknadsföring via mejl och telefon

Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via brev, l, eller telefon i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande. 

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter  här .

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet t.ex. smartphone eller läsplatta och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.


Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du bokar en tid. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.


Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.  

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.  

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.   

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. 

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.  

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.  

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på  www.datainspektionen.se .

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan www.orthodent.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

RB Tandreglering & Tandvård AB med organisationsnummer 556646-9085 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?

På RB Tandreglering & Tandvård AB är specialisttandläkare Ruzbeh Sadegh är personuppgiftsombud och ansvarig för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. 

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-10-01.

Dataskyddspolicy

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen (PDL) och EUs nya Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.  Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.  

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. 

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.  

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter. 

Spärra uppgifter i din patientjournal

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.  

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.  

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”. 

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. 

Hur använder du dina rättigheter? 

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

RB Tandreglering & Tandvård AB med organisationsnummer 556646-9085 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?

På RB Tandreglering & Tandvård AB är specialisttandläkare Ruzbeh Sadegh är personuppgiftsombud och ansvarig för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.  

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-10-01.